پیام ولی امر مسلمین جهان به جوانان اروپا و آمریکا در پی حوادث اخیر در فرانسه؛ – آیا تاکنون پیام اسلام را از منبعی جز رسانه ها دریافت کرده اید؟/اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند/ چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیر بیدار و آگاه شود؟/ شناخت مستقیم و بی‌واسطه از دین اسلام به دست آورید

http://rajanews.com/Detail.asp?id=217358