از خود گذر کنیم که این خان آخر است
این انقلاب بیمه عباس(ع) و اکبر(ع) است

تحریم می‌کنند که تسلیممان کنند
غافل از اینکه دل به بلاها شناور است

بیم هلاک نیست کسی را که از ازل
چشم امید او به خدای پیمبر(ص) است

برخیز تا به باغ شهادت قدم زنیم
غیر از شهید هر چه که بینی مکدر است

با انحراف و فتنه نداریم هیچ کار
ما را به سر هوای اشارات رهبر است

ای نایب امام (عج) بفرما که جان دهیم
جانی که عاشقانه فدای تو سرور است

«هرگز شرف به سفره رنگین نداده‌ایم»
این از علی(ع) و آل به ما عین باور است

جان می‌دهیم و ننگ ملامت نمی‌خریم
حرف دل امام همان حرف آخر است