اقتدای منتظری و هادی غفاری و حسن روحانی به امام خامنه ای

تصویر فوق، اولین نماز جمعه بعد از انتصاب آیت الله خامنه‌ای به امامت جمعه تهران است که در آن حجت الاسلام منتظری، هادی غفاری و حسن روحانی در صف اول پشت سر امام جمعه ایستاده‌اند.

با تشکر از تریبون مستضعفین