هر چیزی را آفتی است و آفت یک برنامه کاربردی تحت وب که از آژاکس استفاده می‌کند بک‌اسپیس (Back Space) کیبرد است.

برای غیر فعال کردن این کلید باید از این دستور jQuery استفاده کنیم:

$(document).on(“keydown”, function (e) {
if (e.which === 8 && !$(e.target).is(“input, textarea”)) {
e.preventDefault();
}
});