گروهی از مجاهدین تیپ العاصفه گردان‌های شهدای الاقصی که در خلال جنگ غزه مجبور به حضور در خانه و استفاده از امکانات آن شده بودند بوسیله نامه از آن خانواده طلب حلالیت کردند.
در پی یورش وحشیانه نیروهای اشغالگر قدس به غزه بسیاری از مردم ساکن در نوار غزه مجبور به ترک خانه خود و فرار از مناطق جنگی شده بودند.
شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح می‌باشد.

حلالیت طلبی

متن نامه این مجاهدین فلسطینی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
به صاحبان این خانه
ما جمعی از مجاهدان کتائب شهدای الاقصی تیپ العاصفه هستیم. ما وارد خانه ی شما شدیم و دو روز را در آن سپری کردیم. برای کمک به یکی از مجاهدینی که مورد اصابت گلوله های دشمن صهیونیستی قرار گرفته بود ناچار شدیم از برخی لباس های داخل خانه استفاده کنیم. سه عدد ساعت بالای یخچال در آشپزخانه گذاشتیم و امیدواریم ما را ببخشید. اگر حیاتی باقی بود بازخواهیم گشت و حقتان را ادا خواهیم کرد. اگر باز نگشتیم و شهید شدیم امیدواریم که ما را ببخشید.
تیپ العاصفه
۲۰-۷-۲۰۱۴

منبع: تریبون مستضعفین