شعر خوانی سید حمیدرضا برقعی در محضر رهبر انقلاب؛ سالروز میلاد حضرت فاطمه(س)؛ 11 اردیبهشت 1392

در دل جنگ کجا خار و خسی می ماند؟

جگر حمزه اگر داشت کسی می ماند

مرد آنست که سر تا به قدم غرق به خون

آنچنانی که علی از اُحُد آمد بیرون