فریبا داوودی مهاجر-1

فریبا داوودی مهاجر

پُست ها:

مشاور رئیس جمهور در مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در زمان خاتمی

مشاور وزیر علوم در زمان خاتمی

مشاور وزیر ارشاد اسلامی در زمان خاتمی

فریبا داوودی مهاجر که در یک خانواده غیر محجبه به دنیا آمد و رشد کرده بود و چادر را شخصا به عنوان پوشش انتخاب کرد، پس از سالها، در پارازیت (برنامه تلویزیونی) برای نخستین بار در مقابل دوربین کشف حجاب کرد. او دلیل این تصمیم را اعتراض به فرهنگ مرد سالار عنوان کرد!
وقتی دعوای سختی بين داوودی مهاجر و عليرضا نوری زاده بر سر چگونگی تأمين منابع مالی در گرفته بود، نوری زاده فاش كرد كه داوودی مهاجر در آمريكا حاضر شده در ازای تامين خانه و زندگی كشف حجاب كند. نوری زاده خطاب به داودی مهاجر چنين گفت: «شما كی هستيد كه از من منابع مالی مي خواهيد؟ شما وقتی آمديد آمريكا با روسری! منابع مالی تان كی بود؟ كی به شما آپارتمان داد كه روسری تان را برداشتيد؟ هزينه كنفرانس ها بسيار كمتر از مبلغی است كه به عنوان بورسيه در آمريكا به شما پرداخت شده است، بنابراين وقتی حساب كتاب باز می كنيد بدانيد با كی طرف هستيد. خود را نخود هر آش نكنيد و در جاهايی كه از حد و حدود شما بالاتر است دخالت نكنيد.