…زلالی این انقلاب مثل زلالی کربلاست، عظمت کربلا به زیاد بودن افرادش نبود، به زلال بودن افرادش بود. آیا نهضت اباعبدالله علیه‌السلام قبل از رسیدن خبر شهادت مسلم‌بن‌عقیل و در آن هنگام که هنوز عبیدالله‌بن‌زیاد به کوفه نیامده بود و کوفیان طرف امام‌حسین علیه‌السلام بودند بزرگتر بود، یا در کربلا و با هفتاد و دو تن؟ دیدید که آن افراد زیاد نتوانستند کاری بکنند و با اندک تهدید عبیدالله همه در رفتند، مطمئناً هیچ نهضتی به بزرگی نهضت کربلا نیست، چون هیچ نهضتی به زلالی کربلا نیست، پس ملاک پیروزی انقلاب اسلامی هم به زلالی آن است. هر چه زلال‌تر باشد در دوران معاصر نقش آفرین‌تر است؛ پس اگر کسی برفرض بگوید عده‌ای چشمگیر با انقلاب کج تابیده‌اند باید متوجه بود که اهل دنیا با هر حقیقتی کج می‌تابند، اهل دنیا نمی‌توانند بر روی پل صراط به سوی بهشت سیر کنند، بر روی آن متوقف می‌شوند و گرفتار جهنم می‌گردند. وقتی سوختند، اگر سرمایه‌ای از حقیقت داشته باشند پس از سالها توقف، به سوی بهشت حرکت می‌کنند.

آقای اصغر طاهرزاده، فرزندم این چنین باید بود، جلد 2، صفحه 104

فرزندم این چنین باید بود