سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات از لینکهای زیر قابل دریافت است. برای دانلود سرفصل سایر رشته ها به این سایت مراجعه کنید.

گرایش تجارت الکترونیک  و  گرایش شبکه