در سایت تخته سفید می توانید ویدیوهای آموزشی خود را آپلود کرده و ویدیوهای آموزشی دیگران را مشاهده نمایید. این سایت تحت دو دامنه http://takhtesefid.org و http://takhtesefid.ir در دسترس است.

لوگوی تخته سفید