آیت الله فاضل لنکرانى (ره):

بنده به عنوان کسى که هم عضو مجلس خبرگان هستم و هم این که آشنایى با آیت الله خامنه ‏اى دارم، عرض مى‏ کنم که ایشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند. بیست‏ سال پیش وقتى در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم، آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزى تدریس مى‏کنید، فرمودند: مکاسب. مکاسب از مهمترین و مشکلترین کتب علمى ماست. به نظر من ایشان یک فقیه و یک مجتهد است. کسى که در سالهاى طولانى در جهان سیاست، استادى چون امام امت داشته است و خودش نیز داراى استعداد سرشار است، چنین فردى داراى مقامات بلندى از درک سیاسى است. دوران هشت‏ ساله ریاست جمهورى ایشان، یک شاهد قوى براى مطلب است. سفرهایى که ایشان به کشورهاى خارج داشته اند، به عنوان یک سیاستمدار در صحنه‏ هاى سیاسى جهان درخشیده است.

 روزنامه رسالت 22-3-1368

آیت الله خامنه ای - نماز جمعه