نمودار رشد تقاضای بازار کار برای زبان های برنامه نویسی:

chart-nardebaan-nardebaan-20130826

با تشکر از نردبان