یکی از سوالاتی که همیشه باهاش در ایام نوجوانی و جوانی( الان 🙂 ) درگیر بودیم این نظریه تکامل داروین بود. طبق نظریه داروین موجودات از تک سلولی همینجوری پیشرفت کردن و شدن ما که الان انسان هستیم و داروین می گوید که مثلاً انسان 8 جَد داشته تا به انسان رسیده و کج اندیشان و کُفّار از این نظریه سوء استفاده کرده و میگن خدا در قضیه آفرینش نقشی نداشته. طبق نظریه دینی آفرینش، خداوند حضرت آدم(ع) را خلق کردند و به زمین فرستادند و همینطوری ادامه پیدا کرده تا رسیده به ما. طبق نظریه داروین عُمرِ نژاد انسان به چند میلیون سال یا چند صد هزار سال میرسه. طبق نظریه اسلامیِ آفرینش، عُمر نژاد انسان از حضرت آدم علیه السلام به حدود 13 هزار سال میرسه(!) که با توجه به فسیل و سنگواره و … نظریه داروین منطقی تر به نظر میرسه و عوام باور میکنن و به دین میگن خرافات و ضد علم و …

چارلز داروین

چارلز داروین

البته نظریه داروین در حدِّ یک نظریه باقیمانده و اثبات نشده ولی به مدد شانتاژ تبلیغاتی کُفّار طوری تبلیغ میشه که انگار وحی مُنزله!

چند روز پیش به یه مطلب از سایت طارق نیوز برخورد کردم که این مشکل رو حل کرده و با روشنگری این توطئه ضددینی رو خنثی کرده. در ادامه؛ مطلب سایت طارق نیوز رو میارم: Read the rest of this entry »