برای طراحی لوگو میتونید از این سایت استفاده کنید: http://flamingtext.com